Odwodnienia midi kit dakota

Odwodnienia midi kit dakota

System odwodnienia liniowego zaprojektowany w celu zainstalowania nieskomplikowanego, ale funkcjonalnego odwodnienia i odpływu punktowego wody na podwórzach domowych, ogrodach, podjazdach do garaży, w garażach itp.

Zestaw Charakterystyka Paleta [op.]
3 kanały 1 m + 3 kratki metalowe + 2 zaślepki + 1 odpływ Długość całkowita 3m, złącze rurowe Ø75/80/110 mm, klasa obciążenia A15, zgodnie z EN 1433 32