Gunnefol Dren 500

Gunnefol Dren 500

GUNNEFOL DREN 500 jest 4-warstwową membraną dachową o wysokim współczynniku wodoszczelności, składającą się z dwóch pokładów włókniny PP, filmu funkcyjnego oraz polipropylenowej warstwy drenażowej. Przeznaczony jest do stosowania w budownictwie dachów spadzistych jako membrana dyfuzyjna do bezpośredniego kontaktu z pokryciem dachowym. Produkt ten można stosować w konstrukcji dachu z jednowarstwowym pokryciem dachowym z blach łączonych na rąbek. GUNNEFOL DREN 500 rozwiązuje problem kondensacji na stronie wewnętrznej pokrycia dachowego z blachy, zabezpieczając jednocześnie przed korozją od wewnętrznej strony pokrycia blaszanego. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności umożliwia odwentylowanie zbytecznej wilgoci z niższych warstw obiektu, przez co utrzymuje konstrukcję dachu suchą, bez względu na warunki atmosferyczne.

Rozmiar [m] Paleta [szt.]
1,5 x 50 4