Geomembrany HDPE

Geomembrany HDPE

Geomembrany HDPE są najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym. Swoją popularność zawdzięczają wysokiej odporności na starzenie się, działanie promieni UV oraz na korozję chemiczną i biologiczną. Zaletą tego materiału jest również gwarancja szczelności połączeń przy jednoczesnej łatwości przeprowadzania kontroli ich szczelności.

Skuteczność stosowania geomembran HDPE jest potwierdzona wieloletnim wykorzystywaniem tego materiału przy wykonywaniu:

  • Uszczelnień składowisk odpadów, zarówno nowo budowanych, jak i rekultywowanych;
  • Przesłon zbiorników odcieków;
  • Rowów i zbiorników odwadniających/retencyjnych;
  • Uszczelnień w obrębie obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych;
  • Wałów przeciwpowodziowych i sztucznych zbiorników wodnych;
  • Uszczelnień zbiorników na gnojownicę;
  • Uszczelnień zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych;
  • Izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem, tj. ścian oporowych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych itp.
  • Wzmacniania poboczy dróg i skarp.
Geomembrana Grubość [mm] Rozmiar rolki [m]
JUNIFOL P 1 mm G/G 1,0 5,1 x 100
JUNIFOL P 1,5 mm G/G 1,5 5,1 x 150
JUNIFOL P 2 mm G/G 2,0 5,1 x 120
JUNIFOL P 1,0 SA/SA 1,0 5,1 x 100
JUNIFOL P 1,5 SA/SA 1,5 5,1 x 150
JUNIFOL P 2,0 SA/SA 2,0 5,1 x 120
JUNIFOL P 2,5 SA/SA 2,5 5,1 x 100
GEOSTAR 1 mm 1,0 5,1 x 200
GEOSTAR 1,5 mm 1,5 5,1 x 150
GEOSTAR 2 mm 2,0 5,1 x 100