Geosiatki

Geosiatki

Geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe wytwarzane metodą ekstruzji cechuje wysoka nośność i sprężystość, duża wytrzymałość węzłów i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Materiał ten łatwo współpracuje z gruntem i umożliwia realizację projektów na trudnym podłożu. Dają gwarancję znacznego podniesienia nośności ziemi, umożliwiając konsolidację kruszywa i przenoszenie obciążeń zmiennych. Ponadto zapewniają przenoszenie sił rozciągających, które zmniejszają koleiny i odkształcenia od sił ścinających. Zastosowanie polipropylenowych geosiatek umożliwia zmniejszenie grubości warstwy podbudowy z kruszywa, wyraźnie podnosi projektowaną żywotność drogi, zmniejszając przy tym koszty budowy, utrzymania i usuwania wystąpienia głębokich kolein czy spękań odbitych. Zastosowane wewnątrz nasypu kolejowego lub drogowego usztywniają go w kierunku poziomym i przenoszą siły rozciągające. Geosiatki poliestrowe – jedno- i dwukierunkowe – przeplatane w węzłach wytwarzane są w postaci płaskiej struktury tkanej z włókien poliestrowych. W procesie technologicznym geosiatki pokrywane są czarną powłoką polimerową PCV, która dodatkowo stabilizuje ich strukturę i zwiększa odporność na działanie promieni UV. Geosiatki poliestrowe charakteryzuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję biologiczną i chemiczną oraz wysoka wytrzymałość na rozciąganie i niskie wydłużenie przy zerwaniu. Ich trwałość szacuje się na ponad 120 lat. Zarówno geosiatki polipropylenowe, jak i poliestrowe przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do:

  • wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych,
  • budowy dróg tymczasowych, leśnych i technicznych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,
  • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni,
  • budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych,
  • stabilizacji osuwisk,
  • budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych,
  • wzmacniania poboczy dróg i skarp.
Produkt Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] Rozmiar rolki
EDILGRID od 20 do 400 Na zapytanie