Geokompozyt SINTEX DRAIN

Geokompozyt SINTEX DRAIN

Sintex drain to geokompozyt, który składa się z trójwymiarowej geosiatki z polietylenu o wysokiej gęstości połączonej z geotekstyliami o różnej gramaturze z jednej lub obu stron. Jest idealnym produktem do poziomego i pionowego systemu odwadniania niecek składowisk, na nasypach drogowych i kolejowych, przejmowania przecieków wody z nieszczelnych konstrukcji, odwodnienia w obiektach geotechnicznych, stosowany jest również w tunelach, ścianach oporowych i budowlach podziemnych, placach, parkingach.

Szerokość [m] Długość [m]
2 50
4 50